Craft System powstało w wyniku rozwijających się rynków na nowe inwestycje , wdrażane nowe technologie pracy i produkcji . Nasza firma wychodzi na przeciw nowym standardom oraz oczekiwaniom producentów i inwestorów na nowe możliwości produkcji , nowe technologie wytwarzania , badania i kontroli jakości produkcji oraz produktu , nowe możliwości inwestycji z jednoczesnym wdrażaniem nowych – postępujących z duchem czasu i oczekiwaniom odbiorców produktów.

Craft System to również organizacja i wyposażenie laboratoriów badawczo – pomiarowych do badania jakości papieru i tektury z równoczesnym badaniem wytrzymałości gotowych wyrobów . Organizacja i wyposażenie laboratoriów badawczo – pomiarowych badania jakości wyrobów betonowych i stalowych . Ponad to zajmujemy się kompleksowa obsługą z zakresu budowy maszyn i linii technologicznych – projektowanie AUTOCAD , pozyskanie dostawców części i urządzeń , organizacja automatyki przemysłowej i sterowania , osprzętu i oprogramowania maszyn i urządzeń linii technologiczno – produkcyjnych , szkolenia z zakresu obsługi i sterowania, oraz kompleksowe usługi budowlane z zakresu kompleksowej budowy obiektów , kompleksowego remontu obiektów , budowy dróg , placów i parkingów ,prace sprzętowe ziemne – wykopy , niwelacje , skarpowania , transport .

Badania

Kontrola

Jakość